Heroes for Zero applaudisseert voor Mobiliteitspersoonlijkheid David Stevens, 'de fietsflik'

"Navolging nodig in andere politiezones in de hoofdstad"

Brussel, 15 februari 20201 - David Stevens, hoofd van de fietsbrigade Brussel-Stad/Elsene, is door het Netwerk Duurzame Mobiliteit uitgeroepen tot 'Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar 2020'. De burgergroep Heroes for Zero, die zich inzet voor meer verkeersveiligheid in Brussel, feliciteert hem van harte. "Wij beschouwen de Brusselse fietsbrigade als een succesverhaal dat navolging verdient in andere Brusselse gemeenten."

Heroes for zero ziet vier elementen die de brigade van Stevens in Brussel-Stad/Elsene tot een succes maken:

  • De brigade promoot met trots actieve vervoerswijzen en geeft prioriteit aan de bescherming van de meest kwetsbaren in het verkeer: voetgangers, fietsers en personen met beperkte mobiliteit.
  • Op de fiets ben je toegankelijk. De fietsbrigade optimaliseert dit voordeel. Zij onderhouden actieve contacten met bewoners, winkeliers en buurtcomités en houden zo de vinger aan de pols van de stad.
  • De fietsbrigade aarzelt niet om boetes op te leggen, maar doet dat vanuit een duidelijke missie om de levenskwaliteit te verhogen in de wijken waar zij opereert. Wanneer zich een plaatselijk verkeersprobleem voordoet, blijven zij terugkomen tot het probleem is opgelost en boetes niet meer nodig zijn.
  • De hele ploeg en David in het bijzonder is zeer toegankelijk online en open voor discussies met zowel fans als critici. Hierdoor wordt de impact van hun acties nog groter. Love them or hate them, maar als je in Brussel rijdt, ken je de fietsbrigade.

Er is echter nog werk aan de winkel in de andere politiezones.

"Hoewel de meeste Brusselse politiezones op dit moment fietsbrigades hebben (of eraan werken), zijn die zelden zo doeltreffend als de brigade in Brussel-Stad," zegt Pieter Fannes van Heroes for Zero.

De reden daarvoor is dat de hierboven opgesomde elementen niet altijd worden toegepast.

"Vaak is hun opdracht te vaag, zijn de prioriteiten niet goed bepaald of wordt het contact met de burger niet opgezocht. Een goede fietsbrigade houdt meer in dan agenten op de fiets zetten. Daarom stellen wij voor om alle Brusselse fietsbrigades te herdenken naar het model van de succesvolle brigade Brussel-Stad/Elsene," aldus Fannes.

 

 

Over Heroes for Zero

Wij zijn een burgerbeweging die streeft naar nul verkeersdoden in Brussel. Ons doel is een kindvriendelijke stad die actieve mobiliteit verwelkomt en aanmoedigt.

Heroes for Zero