Heroes for Zero roept op tot hervormingen om verkeersveiligheid en sociale rechtvaardigheid te verzoenen

Heroes for Zero roept op tot hervormingen om verkeersveiligheid en sociale rechtvaardigheid te verzoenen

26 april 2021 - De vzw Heroes for Zero richt haar aanbevelingen tot politie en parket om te zorgen voor een veilige en sociaal rechtvaardige mobiliteit, ook voor mensen met een migratie-achtergrond.

Heroes for Zero publiceert een position paper getiteld "Equity in Vision Zero", waarin de in Brussel gevestigde vzw het verband legt tussen verkeersveiligheid, sociale ongelijkheden en politiepraktijken. Uit de resultaten van wetenschappelijke onderzoek blijkt dat de gevaarlijkste straten en kruispunten in Brussel zich vaak in de meer arme en dichtbevolkte wijken van Brussel bevinden, met name in de kanaalzone. In deze wijken werd de dood van Mehdi Bouda (augustus 2019) en Adil C. (april 2020), beiden omgekomen na een aanrijding met een politieauto, sterk emotioneel beleefd. 

In de paper staan aanbevelingen voor hervormingen binnen de politie om te zorgen voor een veilige en sociaal rechtvaardige mobiliteit voor iedereen. Bepaalde politiepraktijken worden geïdentificeerd als een mogelijke bron van verkeersonveiligheid. In het bijzonder wordt gewezen op het juridische vacuüm rond het gebruik van hoge snelheden bij politie-interventies.

"Elke politiezone in Brussel heeft zijn eigen richtlijnen, er is geen transparantie of eenvormigheid," verklaart Wiet Vandaele, voorzitter van Heroes for Zero.

In de paper wordt gepleit voor een coherente regelgeving die over het hele grondgebied van Brussel uniform is en waarbij het beginsel van evenredigheid tussen de mate van urgentie en de snelheid wordt toegepast. "In Nederland bijvoorbeeld is de regel eenvoudig en duidelijk: tenzij er een uitzondering is, mag de politie de maximumsnelheid met niet meer dan 40 km/u overschrijden". Voorts dringt de Heroes for Zero aan op een betere opleiding voor politieagenten in het rijden aan hoge snelheid (de huidige opleiding is beperkt tot acht uur). 

Voorkomen van etnische profilering

Etnische profilering is een andere bron van spanning.  Heroes for Zero steunt de door Amnesty International voorgestelde maatregelen om het opstellen van etnische profielen tegen te gaan en te zorgen voor betere gerechtelijke procedures. Ook wordt gepleit voor een betere communicatie met de nabestaanden van verkeersslachtoffers en voor de ontwikkeling van fietsbrigades die zich richten op verkeersveiligheid. 

In de inspanning om Vision Zero te bereiken en zo naar nul doden en zwaargewonden in het verkeer te gaan is de politie een belangrijke partner. De politie moet daarbij zelf ten allen tijde het voorbeeld stellen. Eventuele misbruiken moeten aangepakt en bestraft worden. "Ons doel is een mobiliteitscultuur te ontwikkelen waarin verkeersveiligheid een vanzelfsprekendheid is en waarin repressie op lange termijn slechts als sluitsteen wordt gebruikt", aldus Sophie Feyder, coördinator van Heroes for Zero.

Klik hier voor het volledige document. 

 

 

Over Heroes for Zero

Wij zijn een burgerbeweging die streeft naar nul verkeersdoden in Brussel. Ons doel is een kindvriendelijke stad die actieve mobiliteit verwelkomt en aanmoedigt.

Heroes for Zero